Odporúčania pri COVID-19

 10 odporúčaní pri COVID-19

 Čo robiť, ak ste chorý

 Čo robiť ak ochoriete

 Pomoc sebe a druhým

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/