Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
14.01.2020 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
24.01.2020 0117/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena
24.01.2020 0131/VSD/2020 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o zriadení vecného bremena