Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
03.01.2018 ZoP/2017/656-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice, IBV Fisky - Tormáš V. - VN, TS, NN"
20.02.2018 18/37/051/52 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
23.02.2018 ZoP/2018/151 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
23.02.2018 ZoP/2018/151PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
26.02.2018 18/37/50J/NS/7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
27.02.2018 18/37/050/21 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
05.03.2018 21-11660 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - absolventská prax
07.03.2018 30803/KZ-111/2017/Fintice/1971/MPV PO Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava Kúpna zmluva
09.03.2018 21-11661 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - aktivačné práce §12
09.03.2018 21-11662 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - §50
09.03.2018 21-11663 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - krátkodobé úrazové poistenie - §50j
14.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
26.03.2018 1084/2018-M_ORF Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
03.04.2018 Ing. Ľuboš Zajonc, Fintice, Ing. Marek Fečo, Haniska, Ing. Marek Kijovský, Prešov, Maroš Kočiš, Fintice Darovacia zmluva
18.04.2018 18/37/012/42 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12