Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
10.01.2019 8/2019 Alena Galbavá, SZČO, Prešov Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
14.01.2019 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22.01.2019 1395/2019-M_ODFSS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
28.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov
25.02.2019 0201/2019 Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky č. 3/2019 ÚPN obce Fintice"
06.03.2019 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
08.03.2019 133/2019 Hudobné centrum, Bratislava Zmluva o spolupráci
11.03.2019 14497201 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11.03.2019 Pavlína Križanová, Fintice, Mária Gibová, Fintice, Martin Gmitro, Prešov, Vladimír Klaček, Fintice, Drahomír Klaček, Sereď, Mgr. Renáta Ďuriaková, Žilina, Graciana Balíková, Prešov, Ing. Peter Križan, Fintice, Mgr. Kvetoslava Olejárová, Fintice Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam s následnou kúpou
20.03.2019 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva
21.03.2019 ZoP/2019/026 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
21.03.2019 12/2019 Služba ČAĎU s.r.o., Ľubotice Zmluva o vykonávaní výkupu kovového komunálneho odpadu do fyzických osôb
21.03.2019 AUREX, s.r.o., Prešov Zmluva o vykonávaní výkupu kovového komunálneho odpadu do fyzických osôb
01.04.2019 OU-01-4/2018 Zberné suroviny Žilina, a.s. Zmluva o odpadoch
04.04.2019 ZoP/2019/027 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
04.04.2019 ZoP/2019/027-PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
15.04.2019 ZoP/2019/139 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
15.04.2019 ZoP/2019/139-PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
16.04.2019 39 281 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
16.04.2019 19/37/012/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi