Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
10.01.2019 8/2019 Alena Galbavá, SZČO, Prešov Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní
14.01.2019 HIREKON, s.r.o. Prešov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22.01.2019 1395/2019-M_ODFSS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
28.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov
25.02.2019 0201/2019 Ateliér URBEKO s.r.o., Prešov Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky č. 3/2019 ÚPN obce Fintice"
06.03.2019 Ľubomír Ludvik WINDOORS, Svidník Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
08.03.2019 133/2019 Hudobné centrum, Bratislava Zmluva o spolupráci
11.03.2019 14497201 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
11.03.2019 Pavlína Križanová, Fintice, Mária Gibová, Fintice, Martin Gmitro, Prešov, Vladimír Klaček, Fintice, Drahomír Klaček, Sereď, Mgr. Renáta Ďuriaková, Žilina, Graciana Balíková, Prešov, Ing. Peter Križan, Fintice, Mgr. Kvetoslava Olejárová, Fintice Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam s následnou kúpou
15.03.2019 Josim, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo
20.03.2019 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Príkazná zmluva
21.03.2019 ZoP/2019/026 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
21.03.2019 12/2019 Služba ČAĎU s.r.o., Ľubotice Zmluva o vykonávaní výkupu kovového komunálneho odpadu do fyzických osôb
21.03.2019 AUREX, s.r.o., Prešov Zmluva o vykonávaní výkupu kovového komunálneho odpadu do fyzických osôb
01.04.2019 OU-01-4/2018 Zberné suroviny Žilina, a.s. Zmluva o odpadoch
04.04.2019 ZoP/2019/027 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
04.04.2019 ZoP/2019/027-PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
15.04.2019 ZoP/2019/139 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
15.04.2019 ZoP/2019/139-PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
16.04.2019 39 281 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
16.04.2019 19/37/012/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi
24.04.2019 Ing. Miroslav Kollár, Mgr. Radoslav Hlinka, Igor Karahuta a Mgr. Noema Karahutová Darovacia zmluva
30.04.2019 19/37/50J/NS/48 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j
30.04.2019 19/37*050/27 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa §50
30.04.2019 5190047134 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
30.04.2019 5190047135 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
30.04.2019 5190047136 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
30.04.2019 5190047137 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
10.05.2019 19/37/051/85 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
15.05.2019 Drevall CD s.r.o., Harichovce Zmluva o dielo
17.05.2019 5190047139 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Úrazové poistenie absolventa školy počas absolventskej praxe
14.06.2019 Cyril Höger Darovacia zmluva
09.07.2019 0961/3150/2019 VSD, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o zriadení vecného bremena
11.07.2019 Josim, s. r. o., Prešov Zmluva o dielo
15.07.2019 Rimskokatolícka farnosť Návštevy P. Márie Fintice Kúpna zmluva
15.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
15.07.2019 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
17.07.2019 O.S.V.O. comp., a. s.Strojnícka 18, Prešov Dodatok k zmluve o dielo 3A-ZoD-0111014
22.07.2019 ZoP/2019/318-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
23.07.2019 Ján Šotik - ŠOTEX, Prešov Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
26.07.2019 19/37/010/113 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi
29.07.2019 ZoP/2019/291-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
02.08.2019 Klačeková Mária, Fintice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
02.08.2019 Mgr. Lejková Mária, Fintice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
08.08.2019 ZoP/2019/318 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
08.08.2019 ZoP/2019/318PP Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka
13.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 2.1.2017
13.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 2.11.2015
15.08.2019 MK-3314/2019/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2019
20.08.2019 Pozemkové spoločenstvo, STRÁŽ Fintice Dohoda o zriadení jednej ohlasovne požiarov
22.08.2019 943/2019/ORR Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva o poskytnutí dotácie "Rekonštrukcia kaštieľa v obci Fintice
04.09.2019 Josim,s r.o., Prešov Zmluva o dielo "Rekonštrukcia priľahlých objektov kaštieľa Fintice"
05.09.2019 8010930819 SPP-distribúcia, a.s., Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej siete
05.09.2019 8010930819 SPP - distribúcia, a.s Zmluva o pripojení do distribučnej siete
09.09.2019 WEBY GROUB, s.r.o., Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
09.09.2019 WEBY GROUB, s.r.o., Zvolen Zmluva o spracúvaní osobných údajov
10.09.2019 Ing. Stanislav Tkáčik, Veľký Šariš Zmluva o dielo
28.09.2019 ZoP/2019/291 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
21.10.2019 KRHZ-PO332 /2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke
25.10.2019 CEZ ÚV SR: 266/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
30.10.2019 Drevall CD s.r.o., Harichovce Zmluva o dielo
13.11.2019 9106638575 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu
20.11.2019 Ing. Patrik Kokavec, Prešov Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
05.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12.12.2019 RD-02/2019/PL Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu