Zverejňovanie zmlúv - Obec Fintice - zmluvy

Zobraziť rok:
Zverejnenie Číslo Zmluvná strana Názov/popis
02.01.2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
02.01.2017 42/2016 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena "Fintice-Vodovod, kanalizácia a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
02.01.2017 18/2017/PO JUKO s.r.o. Prešov Zmluva o nájme priestoru a poskytovaní telekomunikačných služieb
03.01.2017 Cecília Schichmanová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
04.01.2017 Jozef Komka, Prešov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"
10.01.2017 14497201 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
12.01.2017 2/2017 OZ Pre - ŠKOLU Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
17.01.2017 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2009/ OCOaKR/016
31.01.2017 1/2017 FURA s.r.o., Rozhanovce Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
01.02.2017 21-11589 Union poisťovňa, a.s., Bratislava Poistná zmluva - aktivačné práce
06.02.2017 JUDr. Miroslav Duda, Fintice, Margita Dudová, Fintice, Ing. Ján Gašpar, Fintice, Mgr. Tatiana Gašparová, Fintice Darovacia zmluva
28.02.2017 21-11595 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - aktivačné práce §12
28.02.2017 21-11596 Union poisťovňa, a.s. Bratislava Poistná zmluva - §50j - "Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti"
07.03.2017 12-4400/2100BZVB/2017 Prešovský samosprávny kraj, Prešov Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
14.03.2017 Obecný športový klub Fintice Nájomná zmluva
17.03.2017 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
22.03.2017 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
27.04.2017 17/37/012/41 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Dohoda uzatvorená podľa §12
02.05.2017 Slovenský zväz chovateľov, Základná organizácia Nižná Šebastová Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy "Fintice-Vodovod a ČOV, Zmena stavby pred dokončením"