Obecné kultúrne stredisko obce Fintice

        Zriaďovateľom je obec Fintice, je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou. Hlavným poslaním je spravovanie zvereného majetku (nehnuteľnosti) obce a organizovanie kultúrnych podujatí a kultúrno-spoločenských aktivít pre obyvateľov obce, sprostredkovanie spoločenskej zábavy na báze profesionálnych a amatérskych umeleckých telies. Organizovanie a sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít, vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti v oblasti cestovného ruchu a kultúry. Súčasťou budovy je viacúčelová estrádna sála, určená na organizovanie rôznych podujatí spoločenského charakteru ako sú svadby, stužkové slávnosti, plesy, karnevaly, koncerty, konferencie, schôdze a pod. V sále sa nachádza javisko, ktoré umožňuje vykonávanie osláv a vystupení žiakov MŠ, ZŠ, ale aj amatérskych a divadelných súborov. V priľahlých častiach sú šatne a kuchynka, ktoré sa využívajú pri jednotlivých spoločenských podujatiach. Priestory sály sú vhodné na usporiadanie rodinných osláv s počtom hostí do 120 max.  Stravovanie je zabezpečené cez cateringové spoločnosti podľa slobodného výberu zákazníka. Obecné kultúrne stredisko ponúka hosťom stolové vybavenie, ako obrusy, poháre, príbory, misy, šálky, džbány, karafy atď a možnosť použitia kuchyne. Súčasťou vybavenia je profesionálna chladnička vhodná na uskladnenie zákuskov a nápojov. Požitie stolového vybavenia a chladničky je spoplatnené platným cenníkom použitia hnuteľného vybavenia OKS Fintice.  Akékoľvek informácie ohľadom použitia týchto priestorov získate na Ocú Fintice, alebo u zodpovedného vedúceho.

 

Kontaky:

Adresa: Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16

Tel. č.: 051/748 10 10

Email: oksfintice@hotmail.com

IČO: 42379628

DIČ: 2024053966

Zodpovedný vedúci: Mgr. Gabriel Trusa

 

 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK OBECNÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA 

 CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV OBECNÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA 

 CENNÍK PRENÁJMU PRIESTOROV ERBOVEJ SÁLY