Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice

             Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je evidovaná v zozname múzejných zariadení Slovenskej republiky pod registračným číslom ZMP/1/2016.  Vznikla v roku 2014 a jej činnosť je výsledkom projektového programu posilnenia kultúrneho potenciálu regiónu. Svoju činnosť orientuje na budovanie  a prezentovanie zbierkového fondu s regionálnym zameraním. Návštevníkom približuje dejiny obce Fintice v troch expozíciách venovaných Jozefovi Kolarčíkovi-Fintickému, východoslovenskému národopisnému zberateľovi,  šľachtickým rodom vo Finticiach, archeológii a života Fintičanov. Úlohou múzejného zariadenia je zachovať  bohaté historicko-kultúrne tradície obce Fintice nielen pre miestnych obyvateľov, ale hlavne pre turistov, ktorých srdečne privítame v našej expozícii. Prehliadka múzea po osobnom dohovore zahŕňa taktiež prehliadku kostola a šľachtickej  hrobky rodu Dessewffy. Múzeum sa nachádza v historickej budove bývalej  barokovej sýpky, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky.  Vstupné je dobrovoľné. Do Fintíc sa dostanete pravidelným spojom MHD z Prešova č. 21. Tešíme sa na vašu návštevu.

Kontakt:

Adresa: Grófske nádvorie 210/1

Tel č.:  051/748 1010

Email: muzeumfintice@hotmail.com

IČO: 42379636

DIČ: 2024053944

Otváracie hodiny

Po-Pi: 7:00 – 15:00

So-Ne: na objednávku na t. č. 051/ 748 1010

Zodpovedný vedúci: Mgr. Gabriel Trusa