Komunálne voľby 2014

 Komunálne voľby 2014

 

Za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Finticiach boli zvolení:

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Názov politickej strany, hnutia, nezáv. kandidát

Počet získaných hlasov

1.

Ladislav Kriško

nezávislý kandidát

320

2.

JUDr. Martin Gmitro

nezávislý kandidát

277

3.

Marta Marcinčinová

Kresťanskodemokratické hnutie

267

4.

Pavel Žilka

nezávislý kandidát

263

5.

MVDr. Ľubomír Ličák

nezávislý kandidát

256

6.

Peter Dubovský

Kresťanskodemokratické hnutie

224

7.

Ing. Radko Lapoš

NOVA

224

8.

Mgr. Dominik Höger

nezávislý kandidát

199

9.

Jozef Šimko

nezávislý kandidát

197

 

Za starostu obce Fintice bol zvolený

Meno a priezvisko

Názov politickej strany, hnutia, nezávislý kandidát

Počet získaných hlasov

Mgr. Terézia Gmitrová

nezávislý kandidát

520