Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice, lokalita Fisky-Tormáš III"

 Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice, lokalita Fisky-Tormáš III"