Uznesenie - dedičské konanie po Štefanovi Piskurovi

 Uznesenie - dedičské konanie po Štefanovi Piskurovi