SOMS

 SPOLOK OBCÍ MIKROREGIÓNU STRÁŽE

 Grófske nádvorie 210/1

 082 16 Fintice

 IČO 36159921

 

ZMLUVY ZA ROK 2017

 Zmluva č. 504/2017/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja uzavretá dňa 25.7.2017

 zverejnená dňa 03.08.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 504/2017/OK

zverejnený 29.9.2017

 

Prešovský samosprávny kraj SOMS poskytol dotáciu v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.

Názov projektu: Vonkajšie pódium pre SOMS

Výška dotácie:   1 000,- Eur