Verejná vyhláška - "Fintice - Vodovod, kanalizácia a ČOV"

 Verejná vyhláška - "Fintice - Vodovod, kanalizácia a ČOV"