Žiadosť o preskúmanie podmienok ťažby

 Žiadosť o preskúmanie podmienok ťažby