Rozhodnutie o umiestnení stavby "Inžinierske siete pre IBV FISKY-TORMÁŠ V., Fintice"

 Rozhodnutie o umiestnení stavby "Inžinierske siete pre IBV FISKY-TORMÁŠ V., Fintice"