Pozvánka na Valné zhromaždenie členov združenia Pozemkové spoločenstvo - Urbariát

 Pozvánka na Valné zhromaždenie  členov združenia Pozemkové spoločenstvo - Urbariát