VideoKomentár k videoprezentácii

   Chotár obce sa rozprestiera na severovýchodnom okraji Šarišskej vrchoviny na pravom brehu rieky Sekčov. Nad dedinou sa vypína vrch Stráž. Zrejme pre jeho netypický tvar sa spomína už v prvej písomnej zmienke o obci v roku 1272. Dominantou obce je komplex kaštieľa a kostola na vyvýšenine v strede obce. Terajšiu podobu získal v roku 1750-1755 a neskoršie prestavbou v 19. storočí. Obec Fintice vznikla ako potočná radová dedina. V priebehu stáročí sa vyvinula do dnešnej podoby. Ale aby náš obraz o živote ľudí vo Finticiach bol úplný, musíme nahliadnuť a zaznamenať aj prítomnosť. To čo naši predkovia postavili, my sa snažíme zveľaďovať. Obec Fintice má dnes 1911 obyvateľov a 500 obývaných rodinných domov. V kaštieli a priľahlých objektoch sídli obecný úrad, materská škola, pošta, školská jedáleň, kultúrno-spoločenská miestnosť, kaderníctvo, kvetinárstvo, kozmetika a bar "Čierny kôň". V novodobej histórii Fintíc sa vybudovala základná škola, telocvičňa a dom smútku. Obec má bohatú zeleň, športové ihriská, multifunkčné ihrisko a tenisový kurt. Aktivity obce sú zamerané na činnosti spojené so zvýšením životnej úrovne občanov.