Miestna komunikácia Fisky-Tormáš IV.

 Miestna komunikácia Fisky-Tormáš IV.