Miestna komunikácia Fisky-Tormáš V.

 Miestna komunikácia Fisky-Tormáš V.