Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

 "1971 - R4 Prešov - Severný obchvat"