Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. november 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - oznámenie

Oznámenie o určení počtu poslancov

Informácia pre voliča

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Fintice

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva vo Finticiach

Usmernenie

KANDIDÁTNE  LISTINY  PRE  VOĽBY  DO  ORGÁNOV  SAMOSPRÁVY OBCE    -  p o d a n i e

 

Informácie o postupe, spôsobe a lehote podania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí a ich vzory sú zverejnené na webovej adrese Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:  http://www.minv.sk/?volby-oso2018

                       

 

 

Obec Fintice zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia starostovi obce o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Fintice, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018:  oufintice@hotmail.com                                                     

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie v obci Fintice pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 : 
     
Mária Dziaková
tel.: 051/7481010
mobil: 0918 952 551
e-mail:  oufintice@hotmail.com