STANOVISKO K LOMU

 

Obecný úrad Fintice, Obecné zastupiteľstvo vo Finticiach, starostka obce sa ohradzujú proti nepravdivým tvrdeniam ohľadom lomu. Po konzultácii s kompetentnými úradmi, ďalší lom vo Finticiach nie je a ani nebol plánovaný, je to len výmysel a ničím nepodložená poplašná správa.

Stanoviská obce a dotknutých orgánov ohľadom lomov Fintice a Záhradné sú zverejnené na webovej stránke obce.