ŠKOLENIE PRE NEZAMESTNANÝCH

Školenie: Zníženie nezamestnanosti a zvýšenie príjmov občanov v obciach                    na Východnom Slovensku

Termín:    12.02.2019 (10:00 hod.)

Trvanie:    2 hodiny

Miesto:     Obecný úrad Fintice

Témy:       Aktuálne možnosti na trhu práce.

                 Kde sa stráca moja výplata ?

                 Cash-flow quadrant

Kontakt:    robertherkel@gmail.com   0911608477