Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

 Úroveň vytriedenia KO