Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia