Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"

 Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"