Oznámenie o čase a mieste konania volieb do EÚ

 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do EÚ