Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

 Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia