Upozornenie

 Upozornenie na povinnosť starostlivosti o pozemky