Uznesenia zo zas. OZ

Uznesenia z 1. zasadania OZ

Uznesenia z 2. zasadania OZ

Uznesenia z 3. zasadania OZ

Uznesenia zo 4. zasadania OZ

Uznesenia z 5. zasadania OZ

Uznesenia zo 6. zasadania OZ 

Uznesenia zo 7. zasadania OZ

Uznesenia z 8. zasadania OZ

Uznesenia z 9. zasadania OZ

Uznesenia z 10. zasadania OZ

Uznesenia z 11. zasadania OZ 

Uznesenia z 12. zasadania OZ 

Uznesenia z 13. zasadania OZ

Uznesenia zo 14. zasadania OZ

Uznesenia z 15. zasadania OZ

Uznesenia zo 16. zasadania OZ

 Uznesenia zo 17. zasadania OZ

Uznesenia z 18. zasadania OZ

Uznesenie z 19. zasadania OZ

Uznesenie z 20. zasadania OZ

Uznesenia z 21. zasadania OZ

Uznesenia z 22. zasadania OZ

Uznesenie z 23. zasadania OZ

Uznesenie z 24. zasadania OZ

Uznesenie z ustanovujúceho zasadania OZ

Uznesenia z 1. zasadania OZ

Uznesenia z 2. zasadania OZ

Uznesenia z 3. zasadania OZ   

Uznesenia zo 4. zasadania OZ

Uznesenia z 5. zasadania OZ

Uznesenia z 6. zasadania OZ

Uznesenia zo 7. zasadania OZ

Uznesenia z 8. zasadania OZ

Uznesenia z 9. zasadania OZ 

Uznesenia z 10. zasadania OZ

Uznesenia z 11. zasadania OZ

Uznesenia z 12. zasadania OZ

Uznesenia z 13. zasadania OZ

Uznesenia zo 14. zasadania OZ

Uznesenia z 15. zasadania OZ

Uznesenie z 16. zasadania OZ 

Uznesenia zo 17. zasadania OZ

Uznesenia z 18. zasadania OZ

Uznesenia z 19. zasadania OZ

Zasadnutia OZ na rok 2018

Uznesenia z 20. zasadania OZ

Uznesenia z 21. zasadania OZ

Uznesenia z 22. zasadania OZ

Uznesenia z 23. zasadania OZ

Uznesenia z 24. zasadania OZ 

Uznesenia z 25. zasadania OZ

Uznesenie z ustanovujúceho zasadania OZ

Zasadnutia OZ na rok 2019

Uznesenia z 1. zasadnutia OZ

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ

Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 

Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ

Uznesenia z 5. Zasadnutia OZ

Uznesenia z 6. zasadnutia OZ

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ

Plán zasadnutí OZ na rok 2020 

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ