Misijná púť detí

Ide o podujatie, ktoré sa koná súčasne na dvoch miestach v mesiaci apríli alebo máji. V Levoči na Mariánskej hore a v Rajeckej Lesnej. Je určené deťom, presnejšie koledníkom Dobrej Noviny. Je príležitosťou vyjadriť im poďakovanie za ich plné nasadenie vo vianočnom období. Celodenný program tvorí putovanie sprevádzané piesňami, katechézou a svätou omšou, celebrovanou jedným z biskupov.

eRkári z Fintíc sa zúčastňujú púte v Levoči.

viac informácií na erko.sk