VÝZVA VSD

 Výzva

 Situácia

 Ortoplochy 1

 Ortoplochy 2