Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru