Verejná vyhláška - začatie územného konania o umiestnení stavby

 Verejná vyhláška - začatie územného konania o umiestnení stavby