Dobrá Novina

Tejto kampani predchádzajú tzv. vysielacie sv. omše. Po celom Slovensku vo všetkých diecézach a eparchiách sa biskupi a vladykovia stretávajú s koledníkmi Dobrej Noviny. Tým vyjadrujú podporu katolíckej Cirkvi tejto aktivite a zároveň vyšlú koledníkov do domácností clého Slovenska.

Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR. Je najrozsiahlejšou akciou eRka a prekračuje rámec nielen jeho členskej základne, ale aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu.Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v krajinách afrického kontinentu.

Vo Finticiach sa koleduje od začiatku. V roku 2008 prebehol 14. ročník Dobrej Noviny. Každoročne koleda prebieha počas 1. sviatku vianočného, teda 25. decembra.

viac informácií na: dobranovina.sk