Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice - lokalita FISKY - TORMÁŠ X"

 Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice - lokalita FISKY - TORMÁŠ X"