Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice - lokalita FISKY - TORMÁŠ XI"

 Verejná vyhláška - "Miestna komunikácia Fintice - lokalita FISKY - TORMÁŠ XI"