Zmena cestovného poriadku SAD od 15.12.2019

 Oznam k zmenám CP

CP1

CP2

CP3