Stretká

Základom činnosti eRka je mimoškolská práca s deťmi v malých skupinkách, spoločenstvách - stretkách. Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú pravidelne, spravidla v týždenných alebo mesačných intervaloch. Činnosť jednotlivých skupiniek je rozličná, podľa záujmov detí, miestnych pomerov a možností vedúcich.

Vo Finticiach sa takto stetáva 30 - 40 detí so 14 vedúcimi v 7 skupinkách takmer počas celého roka. Počas letných prázdnin sa tieto skupinky nestretávajú.

viac informácií na: erko.sk