FISKY-TORMÁŠE - prihlasovanie nových odberateľov elektrickej energie

 

Tých vlastníkov parciel, ktorých sa to týka, tak môžu vo VSD a u vybraného dodávateľa uzatvárať zmluvu:

-          Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (zmluva sa uzatvára len s prevádzkovateľom

 

Pre uzatvorenie zmluvy o pripojení je potrebné vo VSD dokladovať:

-         revízna správa odberného elektrického zariadenia, t.z. od istiacej skrine SR po  elektromerový rozvádzač

-         list vlastníctva (postačí stiahnutý z katastrálneho WEB portálu a vytlačený, ak LV zákazník  nepredloží, tak aj vo VSD si to vyhľadajú)

 

Zmluva o pripojení sa uzatvára len s vlastníkom odberného elektrického zariadenia (s vlastníkom parcely).

Prípadné informácie a nejasnosti odporúčam zákazníkom overiť na zákazníckej linke VSD:  0850 123 312.

 Koordinačný výkres stavby 1

 NN vedenie - situácia

 Koordinačný výkres stavby 2

 VSD adresa - otváracie hodiny