Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2020

 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2020